Ny bokserie om demokrati, politik och styrning

Stockholm Studies in Democracy, Politics, and Governance är en nystartad bokserie på Stockholm University Press. Initiativtagare är Göran Sundström, professor i statsvetenskap.

Böcker som ligger på hög.
Foto: Jolanta Dabrowska/Mostphotos.

– Vi tyckte att det fanns ett viktigt forskningsområde som inte riktigt täcktes upp av de befintliga bokserierna, nämligen frågor om demokrati, politik och styrning – frågor som har vuxit starkt i betydelse i världen under senare år. Samtidigt vet vi att det skrivs många böcker om dessa frågor. Det säger Göran Sundström, ordförande för redaktionen och den som tagit initiativ till bokserien.

Bokserien är ett forum för alla aspekter av samhällsvetenskaplig forskning – empirisk, komparativ och teoretisk – som handlar om demokrati, politik och styrning. Den premierar forskning i framkant, gärna med fokus på teori- och begreppsutveckling.

I redaktionen ingår, förutom Göran Sundström, Sara Brorström, Göteborgs universitet, Maria Grafström, Stockholms universitet, Ulrika Mörth, Stockholms universitet, Jan Olsson, Örebro universitet, och Jan Teorell, Stockholms universitet.

Läs en intervju om bokserien med initiativtagaren Göran Sundström

Läs mer om bokserien hos Stockholm University Press