Nytt anslag för forskningsprogram om innovationskritiska råvaror i den gröna omställningen

Det blivande programmet "Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition", tilldelas 20 MSEK över fyra år.

Forskningsprogrammet kommer att ta fram fördjupad kunskap om vilka mineral som är kritiska för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men också fokusera på vem som definierar vad som är kritiskt och hur beslutsfattare kan förena minerallagstiftning med demokratiska värden och en effektiv styrning. Detta då det både finns brist på kunskap och beslutsstöd för att hantera målkonflikterna som ett fossilfritt samhälles ökade användning av mineral kan skapa.

Lunds universitet blir programvärd med André Månberger som programchef. I konsortiet ingår Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och Norska Utrikespolitiska Institutet. Programmet kommer även involvera aktörer inom den privata sektorn, civilsamhället, myndigheter och internationella organisationer.

Maria-Therese Gustafsson. Foto: Rickard Kihlström/Stockholms universitet.

Inom ramen för projektet kommer Maria-Therese Gustafsson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, att samarbeta med kollegor på Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet. Hennes forskning kommer att fokusera på hur nya EU regleringar av global handel (’the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’) kan bidra till att minska målkonflikterna i utvinningen av innovationskritiska råvaror. Vid SU är även Lisa Dellmuth (projektledare vid SU), Mark Rhinard och Matilda Peterson verksamma i programmet.  

Läs mer hos Mistra

Läs mer om Maria-Therese Gustafssons forskning