Nytt forskningsanslag

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela DEMSCORE – en forskningsinfrastruktur för Democracy, Environment, Migration, Social Policy, Conflict, and Representation, 51 mnkr under en treårsperiod.

Porträttfoto på två forskare, Andreas Duit och Jan Teorell.
Andreas Duit och Jan Teorell är forskningsledare för två moduler som ingår i DEMSCORE. Foto: Stockholms universitet.

Syftet med DEMSCORE är att skapa en avancerad e-infrastruktur som erbjuder användare fri tillgång till harmoniserad och kvalitetskontrollerad data, där användare kommer att kunna välja ett fritt antal variabler av de dryga 25,000 som ingår och enkelt ladda ner sitt urval och samtidigt få en automatiskt genererad kodbok med all dokumentation.

Andreas Duit och Jan Teorell är forskningsledare för två av de moduler som ingår i DEMSCORE. Andreas Duit (tillsammans med Kenneth Nelson och Joakim Palme) för Comparative Policy Laboratory (COMPLAB), som består av världsledande databaser om social-, miljö-, och migrationsprogram/åtgärder och Jan Teorell för H-DATA, vars syfte är att generera långa tidsserier bakåt i tiden för alla DEMSCOREs övriga moduler, dvs. demokrati, samhällsstyrningens kvalitet, väpnad konflikt, policy och representativa institutioner.

Mer om DEMSCORE