Sök stipendium från Stiftelsen Siamon

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi.

Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser.

Sådana resestipendier lämnas i första hand för presentation av uppsatser. Framläggandet av uppsatsen skall styrkas med inbjudan, konferensprogram eller dylikt.

Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.

Ansökningar
Ansökan görs elektroniskt på www.stiftelseansokan.se och skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 30 mars 2024. Ansökningssystemet beräknas öppna ca 25 februari kl. 00.01 och stänga 30 mars kl. 23.59