Onsdag 8 september

Presentation av nya medarbetare

Onsdag 15 september

Presentation av nya böcker. Seminariet hålls på svenska och engelska.

Tisdag 5 oktober

Avhandlingsplansseminarium: Pär Altermark

Onsdag 13 oktober

Politicians' neighbourhoods: Where do they live and does it matter?
Johanna Rickne, professor på SOFI vid  Stockholms universitet.

Fredag 5 november, 13-16

Disputation: Ragnhild Nilsson

Onsdag 17 november

Mikael Persson och Anders Sundell, Göteborgs universitet

Onsdag 15 december

Föreläsning med Ulf Mörkenstam

 

 * Seminariet hålls på svenska