Huvudsakligen webbaserad undervisning under våren

Utgångspunkten är att distansundervisningen fortsätter under våren. I den utsträckning det är möjligt kan vissa delar av undervisningen genomföras på campus under förutsättning att rådande riktlinjer följs.

Dock kommer all undervisning erbjudas som distansundervisning oavsett om man kompletterar den med fysisk undervisning eller ej.

Kursansvarig lärare kommer att informera om vad som gäller för den kurs du läser.

Studentkontakter

Fram tills annat blir meddelat tar studievägledningen och studentexpeditionen inte emot besök. Kommunikation med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Uthämtning av tentor i studentexpeditionen sker bara efter avtal, mejla studentexpeditionen@statsvet.su.se. Studentexpeditionen kommer i största möjliga mån att distribuera tentor digitalt och bara vid fysiskt möte om det är nödvändigt. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att arbeta hemifrån vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut.

Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land du befinner dig och följer UD:s rekommendationer.

För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer arbetsplatsens riktlinjer för sina anställda. För praktikanter i Sverige ersätts det obligatoriska seminariedeltagandet med skriftliga inlämningsuppgifter. Se Athena för mer information.

Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.

Om du behöver åka hem från det land du vistas i, eller avsluta din praktik, i Sverige såväl som utomlands, ska du kontakta följande funktionsadresser:
Utbytesstudenter: exchange@statsvet.su.se
På praktik: studievagledare@statsvet.su.se

Ytterligare information

Tips om du behöver studera hemifrån.

SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet

På denna sida