Storföreläsningar sker på Zoom fr.o.m. 8 december

Med anledning av regeringens nya rekommendationer kommer alla storföreläsningar vid Statsvetenskapliga institutionen att ske på Zoom från och med den 8 december.

För mer information om just din kurs se Athena eller kontakta kursansvarig lärare.

SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet

På denna sida