På gång i nätverket för skolans svenskämnen

I STLS nätverk för svenska, svenska som andraspråk och modersmål arbetar man för tredje året i rad med att utveckla undervisningen i skönlitteratur. Genom att låta eleverna ta del av olika skönlitterära uttryck, skapar eleverna sina egna tolkningar av skönlitterära verk.

Illustration: Lotta på Bråkmakargatan.
Illustration: Lotta på Bråkmakargatan.

I nätverket pågår nu arbetet med projektet Skönlitterära textuniversum för fullt. Syftet med arbetet är att undersöka nya sätt att närma sig skönlitteratur, sätt som kan få elever engagerade i läsning och också utveckla deras tolkningar genom kreativitet och skapande som en del av läsningen.

– Det här året har vi med oss lärare från lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet och komvux, berättar Anna-Maija Norberg. Det är jättekul! Vi hoppas att det ska bidra till en bredd i arbetet, och många spännande diskussioner.

 

Eleverna lär genom sina ”egna” versioner

–  I det upplägg vi undersöker just nu, utgår eleverna från ett skönlitterärt verk som de bekantar sig med lite extra, fortsätter Anna-Maija. De får undersöka verket i olika versioner, så som filmer, serier, serietidningar och musik. Utifrån detta skapar eleverna sedan sina egna tolkningar av verket, så kallade re-presentationer. På det sättet bidrar de till det som vi valt att förstå som ett textuniversum, där olika versioner av litterära verk möts och berikar varandra. I den här processen lär de sig att förstå verket på ett helt annat sätt än om de bara skulle läsa och kanske besvara några frågor. Dessutom har vi märkt att läsglädjen väcks, då de får bidra med sina egna kreativa idéer.

 

Några exempel

Detta läsår är totalt över 100 elever engagerade i arbetet och sex lärare från lika många skolor deltar i det undervisningsutvecklande forskningsarbetet. Här kan du ta del av några exempel på både tidigare och pågående arbeten med textuniversum:

Nalle Puhs och Lasse-Majas textuniversum – på lågstadiet

I detta projekt samarbetade två lärare på lågstadiet i arbete kring två textuniversum: Nalle Puh och Lasse-Maja. Med inspiration från re-presentationer som TV-serier, filmer och spel skapade eleverna sina egna versioner i form av pjäser, noveller och pysselböcker. Det gick tydligt att se att eleverna tyckte arbetet var spännande och att de kunde leva sig in i de karaktärer de läste om, en viktig komponent i tolkande läsning.

Lotta på Bråkmakargatan  – i förskoleklass

Detta läsår planeras för ett arbete i förskoleklass med Astrid Lindgrens böcker om Lotta på Bråkmakargatan som utgångspunkt. Eleverna kommer här att få illustrera och hitta på nya berättelser om Lotta, utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Syftet är att undersöka på vilket sätt arbetet kan bidra till att yngre elever kan förstå och identifiera sig med en litterär gestalt.

Rysk lyrik – på gymnasiet

Detta projekt är på sätt och vis en fortsättning på tidigare läsårs arbete, där modersmålstalande ryska elever tog sig an Tjechovs klassiska pjäs Måsen. I en helt egen version utmanar de en föreställning de tagit del av på Dramaten. I år fortsätter läraren att utforska den ryska litteraturen, nu med poesi och musik som redskap för skapande och kreativa tolkningar. Vi är mycket nyfikna på hur sådana estetiska angreppssätt kan bidra till en både fördjupad och samtida tolkning av klassisk rysk poesi.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad nätverket för svenska, svenska som andraspråk och modersmål arbetar med, eller själv är intresserad av att starta ett projekt? Då kan du höra av dig till nätverksledare Anna-Maija Norberg på e-post anna-maija.norberg@edu.stockholm.se