Konferenser och seminarier

 

Välkommen till Scores seminarier

Scores veckoseminarier utgör en viktig plattform för utbyte av idéer och kritisk granskning av forskningsaktiviteter och resultat. De flesta seminarierna är interna och främst riktade till Scores forskare men vi har även regelbundet öppna seminarier där vi ger utrymme till gäster att presentera aktuell forskning.

Läs mer om våra öppna seminarier nedan. Välkommen till Score!

Här hittar du datum för våra evenemang

Vill du veta vad som händer på Score? Prenumerera på våra utskick!

 
 

Öppna seminarier 2024

 

Våren 2024

Seminarieansvariga våren 2024 är Per Lundin och Mats Jutterström.
Plats: Score, Frescativägen 14 A, Stockholm universitet

Torsdag 18 januari 2024 kl. 10.00-11.30

Jenny Andersson och Orsi Husz: Presentation av boken Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

Torsdag 15 februari 2024 kl. 10.00-11.30

Marcus Mohall & Pär Wikman: Kollektivtrafiken: Nyliberala förhoppningar och grå reformer i Storstockholms Lokaltrafik

Torsdag 7 mars 2024 kl. 10.00-11.30

Mairon G. Bastos Lima, SEI: Presenterar boken The Politics of Bioeconomy and Sustainability: Lessons from Biofuel Governance, Policies and Production Strategies in the Emerging World

Torsdag 21 mars 2024 kl. 10.00-11.30

Maria Jansson: Politisk resignation? Om reglering av tv-fiktion och strömningsplattformar

 

Torsdag 25 april 2024 kl. 10.00-11.30

Dieter Plehwe: Complex organizing across networks. The Neoliberal Atlas Think Tank Network 2000-2022

Torsdag 2 maj 2024 kl. 10.00-11.30

Eva Lövbrand: Doing justice in the European transition to climate neutrality: why, how, and for whom?

 

 

 

 

Välkommen till Score! Foto: Juliana Wiklund

 

 

Score Lectures on Organization

Score anordnar vartannat år (ibland oftare) seminarier i serien Lectures on Organization. Dessa är öppna seminarier dit framstående internationella forskare har bjudits in för att föreläsa om sin forskning inom organisation.

Tidigare års föreläsningar:
 

2023

Professor Juliane Reinecke, Saïd Business School, University of Oxford
 

2019

Professor Emeritus Richard Swedberg, Cornell University
 

2018

Professor Cris Shore, University of Auckland
 

2016

Professor John W. Meyer, Stanford University
 

2014

Professor Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School, Cergy
 

2011

Professor Peter Miller, London School of Economics
 

2009

Professor Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute
 

2008

Professor Niel Fliegstein, University of California, Berkely

2007
Professor Stewart Clegg, University of Technology, Sydney

 

2018 höll Professor Cris Shore, University of Auckland, en Score Lecture on Organization Foto: Juliana Wiklund


 

 

The good economy: tools and practices for climate transitions and sustainable economies
 

What does a fossil free future look like? How, and to what, are the transitions made from an oil-dependent society? The Paris Agreement mentions financial flows as crucial for a transition towards low carbon and climate resilient societies. Yet in the fragmented, post-Paris polycentric world the institutional voids and many overlapping and unclear definitions of sustainable investments, makes the question of what a future “good economy” might look like, largely unsettled.

“The good economy” has been suggested as a conceptual and empirical move for investigating how economies and versions of the good are entangled (Asdal et al 2021, Biosocieties). But can flows of investment capital be put to use for good ends? How are sustainability ends possibly combined with expected investment returns? How do we conceptually, theoretically and empirically understand the ongoing efforts at transitioning the economy towards a more sustainable and fossil free version? 

The “good economy”, understood in a broad sense, is the theme for key notes and working paper presentations in this seminar series where we will invite scholars across disciplinary fields to present and discuss their work related to this topic. 

Past seminars
 

15 September 2022, 10.00-11.30

Kristin Asdal “The good economy: tools and practices for climate transitions and sustainable economies”, Score, Stockholm Centre for Organizational Research and Zoom.

13 October 2022, 10.00-11.30

Yuval Millo, Warwick Business School, Juliane Reinecke, University of Oxford, and Susan Copper, King’s College London “Future-proofing Pensions funds from Climate Risk”, Score, Stockholm Centre for Organizational Research and Zoom.

The seminar series is organized by:
Linda Soneryd, Score, Stockholm Centre for Organizational Research, PI of Fossil Free Futures

In cooperation with
Kristin Asdal, TIK, Centre for Technology, Innovation and Culture, PI of Value threads
Yuval Millo, Warwick Business School

 

 

 

 

2022 fyllde Score 30 år. Det firade vi med en rad evenemang och aktiviteter under hela året. Här kan du läsa mer om de jubileumsseminarier som hölls under jubileumsåret. Efter seminarierna bjöd Score på förfriskningar och levande musik.

10 mars 2022

Göran Ahrne, professor emeritus i sociologi, Score och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet: "Om organisationer och andra relationer"

31 mars 2022

Ingrid Gustafsson Nordin, doktor i offentlig förvaltning, Score: "How standards rule the world. The construction of a global control regime"

28 april 2022

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Score och Stefan Arora-Jonsson, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet: "Vad är konkurrens - och hur uppstår den?"

12 maj 2022

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score: "Att leda komplexa uppdrag"

15 september 2022

Göran Sundström, professor i statsvetenskap: "Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning"

9 februari 2023

Mikaela Sundberg, professor i sociologi: "Fraternal relations in monasteries: The laboratory of love"

Foto: Juliana Wiklund

 

 

2018 firade Score 25 år med en serie jubileumsföreläsningar. Efter föreläsningen bjöd Score på förfriskningar och levande musik.

Onsdag 14 mars 2018

Staffan Furusten & Andreas Werr: The Organization of the Expert Society

Torsdag 12 april 2018

Göran Sundström & Bengt Jacobsson: En modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos

Torsdag 24 maj 2018

Nils Brunsson & Mats Jutterström: Organizing and Reorganizing Markets

Fredag 17 augusti 2018

Christina Garsten & Adrienne Sörbom: Boksläpp! Discreet Power: How the World Economic Forum Shape Market Agendas

Torsdag 13 september 2018

Renita Thedvall & Jen Sandler: Meeting Ethnography: Architecture, Practice, and Maker

Måndag 5 november 2018

Kristina Tamm Hallström & Carl Yngfalk: Att organisera hållbar konsumtion: miljöcertifiering i granskningssamhället

Torsdag 6 december 2018

Cris Shore: ‘A Conspiracy of Illusion’? Performance-Based Metrics, New Public Management and the Politics of Accountability

Torsdag 17 januari 2019

Martin Gustavsson: A Swedish history of financial aid to students: from means-tested gifts to general study loans, 1939–2015

Torsdag 21 mars 2019

Mikaela Sundberg: Brotherhood in voluntary total institutions: What we learn from the French Foreign Legion and Cistercian monasteries

Boksläpp vid Score! Christina Garsten och Adrienne Sörbom Foto: Juliana Wiklund

 

På denna sida