Afa Försäkring tilldelar anslag till projekt om digital medborgardialog

Kritik och personangrepp vid dialog med medborgare i sociala medier skapar stress för kommunanställda. Åsiktsbaserade inlägg dygnet runt sätter gamla normer ur spel och kunskap saknas om hur det påverkar de anställda. Maria Grafström, docent i företagsekonomi och forskare verksam vid Score, ska utveckla en vägledning för digital medborgardialog i kommuner.

Maria Grafström

Maria Grafström har tidigare främst forskat på medialisering av organisationer och hur man i offentlig verksamhet använder sig av journalistiska metoder i sin kommunikation. Nu tilldelas hon 4 096 000 kronor av Afa Försäkring för att studera digital medborgardialog i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med Daniel Seldén, docent i socialt arbete vid Södertörns högskola, och Hanna Sofia Rehnberg, docent i svenska språket vid Uppsala universitet. 

Projektet Kommunal medborgarkommunikation i sociala medier – vägledning för konstruktiva dialoger och en trygg arbetsmiljö pågår till och med december 2027.

Läs pressmedelandet publicerat av Afa Försäkring 16 maj 2024
Läs mer om Maria Grafströms forskning