Call: Bidrag till specialnummer i International Journal of Public Sector Management

Forskar du kring nya utmaningar och möjligheter som digitaliseringen för med sig i organiseringen av offentlig sektor? Hur hanterar offentliga organisationer till exempel spänningar och motsättningar kopplat till produktivitet som uppkommer via nya former av 'smart arbete' i digitaliserade arbetsmiljöer och de organisationskulturer som därigenom främjas?

Carl Yngfalk, tillsammans med Andrea Tomo och Manuela Barreca, efterfrågar innovativa bidrag som söker svar på just detta och relaterade frågor till ett specialnummer i International Journal of Public Sector Management.

Läs mer på journalens hemsida