Jesper Petersson Score fellow

Jesper Petersson, fil.dr i teknik- och vetenskapsstudier, docent i sociologi och lektor vid Göteborgs universitet, gästar Score som Score fellow med start april månad. Vi hälsar Jesper varmt välkommen!

Jesper Petersson

Jag har rört mig över ett flertal empiriska områden såsom digitalisering av hälso- och sjukvården, klimat och miljö-frågor kring översvämningshantering och luftkvalitetsmätningar via medborgarforskning, patientföreningar, medicinsk kunskapsproduktion och kriskommunikation. Dessa empiriska områden har jag teoretiskt tagit mig an genom teoribildningar hämtade från teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och humangeografi. I min avhandling fokuserade på betydelsen av tid och rum i digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Jag är projektledare för det Fortefinansierade projektet "Bortom Covid? Att använda patientkunskap för att förbättra vården för långtidssjuka i Covid-19".

Score har ju ett fokus på forskning kring offentlig sektor och därför är min plan att utveckla ett artikelmanus som kontextualiserar de politiska ambitionerna som ledde fram till att den medicinska journalen inte längre är enbart ett verktyg för hälso- och sjukvårdpersonal utan också via utvecklingen av journalen via nätet har kommit att bli en enkelt tillgänglig informationsyta även för patienter. Det här skiftet i journalens roll går nämligen att se som en del i en pågående utveckling där relationen mellan offentlighetsanställda och medborgare dras om via digitaliseringen av offentlig sektor. Genom satsningar på digitalisering som ska underlätta medborgares kontakter med det offentliga och skapa ökad transparens får medborgare tillgång till information som förut i mångt och mycket hanterades som information förbehållet offentlighetsanställda. Detta förändrar hur offentlighetsanställda kan hantera informationen - hur ska man som tex läkare tänka kring vaga misstankar om cancer och journalföring om nu patienten också kan läsa journalen på sin mobil? Och det förändrar ju även medborgares roller eftersom de nu förväntas ta ökat ansvar för att hantera och agera på den informationen som nu tillgängliggörs för dem.  

Jag har redan märkt vilken inspirerande miljö Score är och vilken spännande forskning som bedrivs här så jag hoppas att jag kommer att ryckas med i det och kunna bidra till miljön och få träffa en massa intressanta forskare!

Läs mer om Jesper Petersson