Ny Score-rapport!

Score-rapport 2024:2 - Digitala tvillingar som vision och verklighet. En kunskapsöversikt om hur digitala tvillingar förstås och används i offentlig sektor, av Cecilia Fredriksson

I denna kunskapsöversikt redovisas och diskuteras förståelsen och användningen av digitala tvillingar i offentlig sektor. En digital tvilling, som beskrivs som en digital kopia av ett fysiskt objekt eller en fysisk struktur eller process, är ett tekniskt fenomen som framförallt används inom industrisektorn. En digital tvilling förväntas bland annat skapa effektivitet och produktivitet, förbättra kvalitet och beslutsfattande och bidra till ekonomisk och social utveckling. Likväl är utmaningarna många och betydande risker kring exempelvis datasäkerhet, datahantering och brist på tekniskt kunnande lyfts fram. Intresset för digitala tvillingar har ökat i den offentliga sektorn, men än har vi begränsad kunskap om hur digitala tvillingar förstås samt hur och i vilken omfattning de används i offentlig verksamhet. Syftet med denna kunskapsöversikt är att utveckla kunskapen kring digitala tvillingars roll i offentlig sektor, med särskilt fokus på dess sociala, etiska och politiska aspekter för offentlig verksamhet. Baserat på en systematisk litteraturöversikt, med grund i hälso- och sjukvårdsområdet och stadsplaneringsområdet, föreslås och diskuteras fyra roller som digitala tvillingar kan ha i offentlig sektor men som har fått begränsad uppmärksamhet i denna litteratur. Dessa roller är digitala tvillingar som 1) socio-tekniskt fenomen, 2) proaktivt verktyg, 3) stöd i beslutsfattande och 4) samhällsvision. I kunskapsöversikten framkommer även en tydlig brist på implementerade studier av digitala tvillingar och forskningen är i huvudsak spekulativ kring det värde digitala tvillingar förväntas ha för offentlig verksamhet.

Ladda ner rapporten:
Score-rapport 2024:2 (850 Kb) (pdf)