För dig som kör bil finns det gott om parkeringsplatser i området. Om du åker taxi – uppge adressen Frescativägen 14 A.