Organisation

Score leds av en föreståndare, professor Mikaela Sundberg, och en biträdande föreståndare, fil. dr Ingrid Gustafsson Nordin.

Score har för närvarande två forskningsledare, utnämnda bland de seniora forskarna, samt en styrelse utsedd av rektorerna vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Staffan Furusten är styrelsens ordförande. Score har även ett vetenskapligt råd där Lars Engwall är ordförande.

 

Score har en styrelse som utses av rektorerna vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsen består av disputerade forskare och en representant för doktoranderna.

Ordförande

Staffan Furusten, professor i företagsekonomi, särskilt management, organisation och samhälle

Ledamöter

Gustav Agnesson, doktorand
Per Lundin, professor
Lovisa Näslund, fil. dr i företagsekonomi
Adrienne Sörbom, professor i sociologi
Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi
Renita Thedvall, professor i socialantropologi
Carl Yngfalk, fil. dr i företagsekonomi

Suppleanter

Maria Grafström, docent i företagsekonomi
Livia Johannesson, doktor i statsvetenskap

Föredragande i styrelsen är föreståndaren

Mikaela Sundberg, professor i sociologi

 

Foto: Juliana Wiklund

 

 

Score utnämner forskningsledare för bestämda perioder bland sina seniora forskare. Forskningsledarna har ett särskilt ansvar för att utveckla Scores forskning.

För närvarande är följande personer forskningsledare på Score

Susanna Alexius (företagsekonomi)
Linda Soneryd (sociologi)
 

Foto: Juliana Wiklund

 

 

Score har ett Vetenskapligt råd vars uppgift är att följa, bedöma och ge råd om forskningen vid Score.

Rådet består av följande framstående svenska och utländska forskare

Michael Barzelay, London School of Economics
Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
John Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University

 

Foto: Juliana Wiklund

 

På denna sida