Stockholms universitets Östersjöcentrum

Nyheter

Kalender

7

oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Baltic Sea Day 2021

Läs hela artikeln
Stockholms universitets Östersjöcentrum

Baltic Sea Day 2021

I höst är det dags för årets konferens där vi lyfter Stockholms universitets Östersjöforskning. I år fokuserar vi på aktuell forskning om Östersjöns ekologi, miljöutmaningar som föroreningar och övergödning men också flera praktiska metoder och tekniker som kan vara stöd för praktisk förvaltning av Östersjöns miljö. Varmt välkommen att delta 7 oktober. Vi vill såklart erbjuda ett, ur pandemiperspektiv, säkert evenemang och det finns ett begränsat antal platser för deltagare som deltar på campus. Konferensen kommer också att livesändas. Registrera dig för onlineversionen om du vill ansluta till oss på distans.

Läs hela artikeln

8

oktober

Webbinarium

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Baltic Breakfast Russia edition: Combating eutrophication for a cleaner Baltic Sea

Trots många åtgärder är övergödning fortfarande ett stort miljöproblem i Östersjön. Vid det här webbinariet presenteras forskning om näringstillförseln till Finska viken och om hur lokala åtgärder kan bidra till bättre vattenkvalitet.

Läs hela artikeln

26 oktober

27 oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

Läs hela artikeln

Våra områden och verksamhet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.