Expertlista Östersjön

Vi kan hjälpa dig som journalist att komma i kontakt med rätt expert inom havsforskning och Östersjöfrågor här vid Stockholms universitet. Vi kan även bolla artikelförslag, bidra med idéer på uppslag eller hjälpa till att koppla ny forskning till en aktuell omvärldshändelse och förklara samhällsrelevansen. 

Vid Stockholms universitet finns världsledande kunskap om havet. Här hjälper vi dig att komma i kontakt med experterna. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra senaste analyser, kan du också hålla dig uppdaterad om aktuella Östersjöfrågor.

 

Havsexperter vid Stockholms universitet

Hitta experten på det ämne som du söker mer kunskap om.

Algblomning

Elena Gorokhova, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på stress och anpassningar i akvatiska miljöer

Helena Höglander, marin- och brackvattensekolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på Östersjöns växtplankton

Jakob Walve, marinekolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp, med fokus på hur näringsämnen påverkar och omsätts i Östersjöns ekosystem

Lena Kautsky, professor emeritus och senior advisor vid Östersjöcentrum, med fokus på makroalger och akvatisk växtekologi

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Allmänna frågor om hav, vatten och Östersjön

Inga Koszalka, kustoceanograf vid Meteorologiska Institutionen, med fokus på havets cirkulation, havströmmar och fysiska processer i havet

Johan Eklöf, docent i marinekologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, med fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Lena Kautsky, professor emeritus och senior advisor vid Östersjöcentrum, med fokus på makroalger och akvatisk växtekologi

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper, med fokus på Arktiska oceanens glaciationshistoria, det västantarktiska istäcket, glaciala landformer och geofysisk kartläggning av havsbottnar med akustiska metoder

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Sture Hansson, professor emeritus i marinekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på fisk och fiskefrågor

Wei-Li Hong, geokemist vid Institutionen för geologiska vetenskaper, med fokus på havets biogekemi och växthusgaser

Biologisk mångfald, skyddade områden, grunda vikar, stränder och strandskydd

Elena Gorokhova, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på stress och anpassningar i akvatiska miljöer

Johan Eklöf, docent i marinekologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, med fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Linda Kumblad, docent i systemekologi vid Östersjöcentrum, med fokus på återställande av god ekologisk status i övergödda havsvikar

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Peter Hambäck, professor i ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på våtmarkers ekosystem

Sofia Wikström, docent i marinekologi vid Östersjöcentrum, med fokus på arter och habitat i Östersjön och hur vi bäst förvaltar dem

Främmande arter i svenska hav

Elena Gorokhova, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på stress och anpassningar i akvatiska miljöer

Lena Kautsky, professor emeritus och senior advisor vid Östersjöcentrum, med fokus på makroalger och akvatisk växtekologi

Ekosystemet i Östersjön

Agnes Karlsson, docent i marin ekotoxikologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på hur individer, populationer och hela ekosystem svarar mot miljöförändringar

Jakob Walve, marinekolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp, med fokus på hur näringsämnen påverkar och omsätts i Östersjöns ekosystem

Johan Eklöf, docent i marinekologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, med fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Fiske, fiskekvoter och fiskekologi

Henrik Svedäng, docent fiskekologi vid Östersjöcentrum med fokus på fiskbeteendeekologi och ekosystembaserat fiske

Johan Eklöf, docent i marinekologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, med fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Sture Hansson, professor emeritus i marinekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på fisk och fiskefrågor

Havsförsurning

Erik Gustafsson, forskare i fysisk oceanografi, med fokus på  transporter av näringsämnen, kol och alkalinitet mellan land, hav och luft samt omsättningen av dessa ämnen i Östersjön, historiska förändringar av Östersjön och vilka förändringar man kan vänta sig i framtiden beroende på koldioxidutsläpp, klimatförändringar och övergödning

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Klimatförändringar och havet

Christoph Humborg, professor i marin biogeokemi och vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, med fokus på övergödning samt på kustekosystem och klimatförändringar

Erik Gustafsson, forskare i fysisk oceanografi, med fokus på  transporter av näringsämnen, kol och alkalinitet mellan land, hav och luft samt omsättningen av dessa ämnen i Östersjön, historiska förändringar av Östersjön och vilka förändringar man kan vänta sig i framtiden beroende på koldioxidutsläpp, klimatförändringar och övergödning

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

Richard Gyllencreutz, maringeolog vid Institutionen för geologiska vetenskaper, med fokus på klimat, havsbottnar och att rekonstruera isutbredningen under senaste istiden

Xiaole Sun, forskare i geokemi vid Östersjöcentrum, med fokus på de biogeokemiska kretsloppen för grundämnen och hur de reagerar på klimatförändringar och antropogena störningar, med tonvikt på de marina systemens källor och sänkor

Maringeologi och geofysik

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper, med fokus på Arktiska oceanens glaciationshistoria, det västantarktiska istäcket, glaciala landformer och geofysisk kartläggning av havsbottnar med akustiska metoder

Richard Gyllencreutz, maringeolog vid Institutionen för geologiska vetenskaper, med fokus på klimat, havsbottnar och att rekonstruera isutbredningen under senaste istiden

Miljögifter och mikroplaster

Agnes Karlsson, docent i marin ekotoxikologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på hur individer, populationer och hela ekosystem svarar mot miljöförändringar

Anna Sobek, professor i miljökemi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på organiska miljögifter

Elena Gorokhova, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på stress och anpassningar i akvatiska miljöer

Marlene Ågerstrand, docent i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap, med fokus på riskbedömning för kemikalier och interaktion mellan forskare och beslutsfattare

Miljörätt, havet och lagen

Anna Christiernsson, docent i miljörätt vid Juridiska institutionen och ingår i universitetets tvärvetenskapliga marina forskningskollegium med inriktning mot Östersjön (Baltic Sea Fellows)

Tång och alger

Lena Kautsky, professor emeritus och senior advisor vid Östersjöcentrum, med fokus på makroalger och akvatisk växtekologi

Våtmarker, hydrologi och fjärranalys

Fernando Jaramillo, docent i naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi och ledare för forskningsområdet Hydrosfär, kryosfär och klimat vid Bolincentret för klimatforskning, med fokus på hydrologi och sötvattenresurser

Peter Hambäck, professor i ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, med fokus på våtmarkers ekosystem

Övergödning

Bo Gustafsson, forskare i fysisk oceanografi och chef för modelleringsgruppen Baltic Nest Institute, med fokus på den storskaliga näringsdynamiken i Östersjön, tillförseln från land och responsen i havet, samt Helcoms Baltic Sea Action Plan

Christoph Humborg, professor i marin biogeokemi och vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, med fokus på övergödning samt på kustekosystem och klimatförändringar

Jakob Walve, marinekolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp, med fokus på hur näringsämnen påverkar och omsätts i Östersjöns ekosystem

Linda Kumblad, docent i systemekologi vid Östersjöcentrum, med fokus på återställande av god ekologisk status i övergödda havsvikar

Monika Quinones Winder, professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, med fokus på akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön och ekosystems funktion, med särskild tonvikt på planktoniska organismer

 

Få koll på aktuella Östersjöfrågor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av vår senaste forskning, analyser och kommentarer i vårt webbmagasin

Du kan också ta del av vårt digitala skolmaterial om övergödning, fiske, miljögifter, klimat och livsmiljöer

På denna sida