Sajten Sveriges vattenmiljö lanserades i juni 2019.

 

Havs- och vatten myndigheten (HaV) står för finansieringen av den nya sajten som utvecklats inom Havsmiljöinstitutet, där Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetar.

På sidan finns aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer: grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav.

Gå till sajten sverigesvattenmiljo.se