Forskare vid Östersjöcentrum: Subventioner är inte svaret på de höga gödselpriserna

Genom att använda stallgödsel mer effektivt inom lantbruket kan beroendet av importerad mineralgödsel minska, liksom övergödningen av Östersjön. Det skriver Östersjöcentrums forskare i en debattartikel på altinget.se.

Skärmdump från altinget.se

Kriget i Ukraina har accentuerat en redan tidigare känd problematik – att huvuddelen av det europeiska lantbruket är helt beroende av inköpta insatsmedel i form av fossil energi, mineralgödsel och foder. Men svaret på de stigande priserna är inte subventioner, utan mer cirkulära lösningar där stallgödsel används mer effektivt. Det skriver forskarna Benoît Dessirier, Bo Gustafsson, Christoph Humborg, Michelle McCrackin, Bärbel Müller-Karulis och Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist i en debattartikel på altinget.se

– Om stallgödseln användes mer effektivt, till exempel genom ökat samarbete mellan närliggande gårdar, skulle behovet av mineralgödsel kunna minska ytterligare, menar forskarna.


Läs hela artikeln här:

Miljöskadliga subventioner är inte svaret på de höga gödselpriserna