Policy brief: Anpassa sillfisket till den vetenskapliga osäkerheten

De vetenskapliga uppskattningarna av Östersjöns fiskbestånd präglas av stor osäkerhet. De senaste fem åren har storleken på sillbeståndet i centrala Östersjön varit kraftigt överskattad – vilket sannolikt har bidragit till för höga fångstkvoter. Det är dags att införa en större buffert för den vetenskapliga osäkerheten i förvaltning och kvotbeslut.

Photo: Ville Palonen/Alamy.

Varje höst förhandlar EU:s fiskeministrar fram nästa års fångstkvoter (TAC) för det kommersiella fisket i Östersjön. Till sin hjälp har de vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet (OICES) om hur stora kvoter som kan tillåtas för att nå maximal hållbar avkastning (MSY). Vetenskapliga beståndsuppskattningar är dock behäftade med stora osäkerheter. Uppfattningen om hur bestånd och fiskeridödlighet har utvecklats över tid kan variera kraftigt från år till år. Dessa osäkerheter förklaras inte tydligt i rådgivningen, vilket ökar risken för överfiske. Därför krävs en buffert för osäkerheten i TAC-beslut som rör Östersjön. 

REKOMMENDATIONER

  • Sätt de årliga fångstkvoterna (TAC) för sill/strömming i centrala Östersjön till 50 procent under den rekommenderade MSY-kvoten (FMSY).
  • Inför liknande buffert för osäkerheten även för skarpsill och övriga kommersiella bestånd i Öster-sjön på längre sikt.
  • Tills dess att buffert för osäkerhet införs som re-gel i kvotbeslutsprocessen för samtliga kommersiella bestånd bör TAC sättas på den lägsta möjliga FMSY-nivån, det vill säga Flower.
  • Genomför en grundläggande undersökning av fiskets felrapportering av sill och skarpsill och i vilken grad den påverkar de vetenskapliga beståndsuppskattningarna.
  • Komplettera dagens förvaltningsmodeller med bättre reglering av vad, när och hur fisket får bedrivas, där ett första steg är att flytta ut trålgränserna.

Mer information: 

Läs hela policy briefen i vårt webbmagasin Baltic Eye

Henrik Svedäng
Marinekolog
henrik.svedang@su.se

Charles Berkow
Omvärldsanalytiker
charles.berkow@su.se

Läs fler policy briefs