Våra utbildningar

Vid Stockholms universitet finns utbildningar inom flera marina vetenskaper. Är du intresserad av vad som lever i havet, hur strömmar påverkar transport av ämnen eller hur vi kan hitta historisk information om klimatförändringar i våra havsbottnar? Här finns både kurser och fullständiga program för dig som vill veta mer.

 

Möjligheter i alla världshav

Östersjöcentrum bedriver inga egna utbildningar men här samlar vi allt du behöver veta om möjligheterna att studera havet, från de djupaste bottnarna och hela vägen upp till atmosfären (som både påverkar och påverkas av våra världshav). Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och utbildning om våra svenska vatten men också om tropiska havsområden och polarzonerna.

Det finns flera utbildningsnivåer och du har möjlighet att läsa allt från en fristående kurs till program på grund-, avancerad- eller forskarnivå.

Mer om de olika utbildningsnivåerna

 

Utbildningarna till marinbiolog ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningarna. Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag eller som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare och forska, nationellt eller internationellt.

Vid Institutionen för biologisk grundutbildning – BIG administreras utbildningar i marinbiologi, inklusive de program och kurser som ges av Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP.

Läs mer om programmen

 

Oceanografi beskriver havets tillstånd samt analyserar dess dynamik. Utbildningarna i oceanografi ges vid Meteorologiska institutionen - MISU och är främst inriktade mot havets fysik, men omfattar även inslag av meteorologi och biogeokemi. Du får kunskaper för att kunna analysera oceanografiska vågfenomen samt förklara den storskaliga oceancirkulationen och dess samspel med processer i atmosfären, vilket är av stor vikt i samband med studier av det globala klimatet. Oceanografer arbetar med miljövård, miljöövervakning, spridningsproblem och marin prognostjänst avseende is, vattenstånd och vågor. Arbetet kan också innehålla satellitbaserad marin fjärranalys och att ta reda på hur oceana processer påverkar de marina ekosystemen. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Läs mer om programmen

 

Geologi och geovetenskap är vetenskaper om planeten Jorden. Man studerar dess uppkomst och sammansättning och de processer som har format jorden, vårt klimat och det hydrologiska kretsloppet. Även människans påverkan på vår miljö studeras i såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Flera fältkurser ingår i utbildningarna.

Geografiämnet förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Det ger helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Många geologer och geovetare arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, samt naturresurs- och samhällsplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter. Du kan också arbeta med globala miljöfrågor som rör t.ex. klimatet, vattenförsörjning och naturkatastrofer. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering.​ 

 

Vid Institutionen för naturgeografi - NG erbjuder kurser i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi och miljövård.

Läs mer om programmen

Kurserna i geologi ges av Institutionen för geologiska vetenskaper – IGV.

Läs mer om programmen

På denna sida