Klimatförändringar

Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekten, gör havet surare och förändrar livsmiljöerna. Klimatförändringarna har blivit ett av de största hoten mot Östersjön. Här kan du läsa om den senaste forskningen, kommentarer och fakta kring klimatförändringarnas påverkan på Östersjön.

 

Nyheter om hav och klimat

Läs vår senaste forskning och nyheter om klimat:

Nyheter om klimat

 

 

 

Policy briefs och faktablad om hav och klimat

Läs våra policy briefs om klimat

Foto: Philipp Deus / Unsplash.
 

Baltic Eyes artikelarkiv om klimat

Här hittar du Baltic Eyes artikelarkiv om klimat 2018–2021. Nyare artiklar hittar du i Baltic Eyes nyhetsflöde, se ovan. Kontakta oss för att få äldre artiklar.

Baltic Breakfast: Klimatförändringarnas påverkan på Östersjön – säkra och osäkra effekter

2021.12.20: Vattentemperaturen i Östersjön har redan ökat på grund av den globala uppvärmningen och kommer att fortsätta att öka. På detta är forskarna och deras modeller säkra. Men när det gäller faktorer som nederbörd och salthalt är osäkerheten i prognoserna större än man tidigare trott. Vid den senaste Baltic Breakfast presenterade Markus Meier och Anna Rutgersson – två av forskarna i nätverket EN-CLIME – den senaste forskningen i ämnet.

Baltic Breakfast: Klimatförändringarnas påverkan på Östersjön – säkra och osäkra effekter

 

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.09.17: Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

 

Baltic Breakfast: Haven stiger – även som historiskt forskningsfält

2021.09.17: Haven och det som sker där har historiskt sett varit blygsamt studerade, jämfört med landbaserade miljöer och verksamheter. Men detta kan vara på väg att vända, framkom vid senaste Baltic Breakfast. Historiska uppgifter kan också hjälpa oss att sätta samtida företeelser, som till exempel dagens intensiva strömmingsfiske, i ett sammanhang.

Baltic Breakfast: Haven stiger – även som historiskt forskningsfält

 

Baltic Breakfast: Kollagring och metanutsläpp – hur kust och klimat hör ihop

2021.08.31: Östersjöns kustekosystem har stor betydelse för klimatet – både genom att de tar upp koldioxid från atmosfären och genom att de bidrar till utsläpp av metan. Vid senaste Baltic Breakfast presenterade Camilla Gustafsson och Florian Roth forskning på området och lanserade en ny policy brief.

Baltic Breakfast: Kollagring och metanutsläpp – hur kust och klimat hör ihop

 

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

2021.07.20: Hur bra är ökad konsumtion av sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv och hur kan konsumenterna förmås att göra hållbara val? Dessa frågor var i fokus under juni månads Baltic Breakfast, där forskarna Sara Hornborg och Malin Jonell medverkade.

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

2021.07.05: Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

 

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

2021.05.26: Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

 

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

2021.03.25: Bottentrålning får inte bara konsekvenser för fisken och organismer som lever på havsbottnarna, utan kan också påverka cirkulationen av ämnen i havet och i förlängningen klimatet. I en stor internationell studie har forskarna beräknat hur mycket kol som finns lagrat på bottnarna och riskerar att frigöras när de trålas.

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

 

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

2021.02.23: Vid full efterlevnad av globala hållbarhetsmål och Baltic Sea Action Plan är det möjligt att få tillbaka ett ekonomiskt värdefullt fiske, fler baddagar utan algblomningar om somrarna och en högre biologisk mångfald i havet. Går utvecklingen istället mot ett fortsatt fossilberoende, med få regleringar av övergödning och fiske så kan flera viktiga ekosystemtjänster gå förlorade. Det visar forskning från projektet BalticAPP.

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

 

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

2021.01.28: År 2020 - var det bara dåligt? Pandemin tenderade att överskugga allt annat, men låt oss glömma det fruktansvärda coronaviruset en stund och fundera över om 2020 förde med sig något positivt för Östersjön och vad vi kan vänta oss av 2021.

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

2020.11.16: Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

 

Baltic Breakfast: Förstörda kustekosystem går att restaurera

2020.11.06: Med rätt insatser går det att återställa förstörda kustmiljöer, och det finns mycket att vinna på att göra det. Men bäst är att skydda de känsliga miljöerna innan de tagit skada. Det är budskapet i Östersjöcentrums nya policy brief som presenterades vid senaste Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Förstörda kustekosystem går att restaurera

 

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

2020.09.28: Nedgången för torsk och sill/strömming i Östersjön kan inte skyllas enbart på gamla synder. Den måste också ses som en signal på att något inte står rätt till i förvaltningen, skriver Östersjöcentrums vetenskapsjournalist Henrik Hamrén.

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

 

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

2020.09.08: Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

 

Baltic Breakfast: Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekter – men åtgärder fungerar

2020.06.11: Klimatförändringarna gör det ännu viktigare än tidigare att motverka övergödningen i Östersjön. Och de åtgärder vi gör för att minska näringsutsläppen får effekt, även i ett förändrat klimat. Vid senaste Baltic Breakfast presenterades den policy brief och rapport som Östersjöcentrum, tillsammans med SMHI, tagit fram på ämnet.

Baltic Breakfast: Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekter – men åtgärder fungerar

 

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

2020.06.09: Två tunga EU-dokument som kan ha stor påverkan på havsmiljön presenterades nyligen efter flera förseningar. Strategierna som rör biologisk mångfald och livsmedelsproduktion innehåller mycket positivt, men saknar samtidigt några viktiga pusselbitar, konstaterar forskare och omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

 

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

2020.04.29: Sverige kommer inte att nå sina miljömål i tid. För havsmiljön ser det dystert ut. Inom flera områden står utvecklingen stilla, och för arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad går utvecklingen åt fel håll, enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning.

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

 

Baltic Breakfast: Förändrat klimat påverkar Östersjöns mångfald

2020.04.16: Inte bara luften utan också haven blir varmare när klimatet förändras. I delar av Östersjön har temperaturen redan stigit påtagligt de senaste decennierna och förändringarna kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden i havet. Vid senaste Baltic Breakfast, som arrangerades helt digitalt, presenterade Christoph Humborg och Alf Norkko den senaste forskningen på området.

Baltic Breakfast: Förändrat klimat påverkar Östersjöns mångfald

 

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

2020.04.15: Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

 

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

2020.04.08: Coronakrisen har bromsat flera centrala EU-politiska processer som berör havsmiljön. Viktiga beslut har skjutits upp och medel till miljöåtgärder kan komma att omdirigeras för att istället stödja näringarna. Östersjöcentrums policyexperter ger dig den samlade bilden av coronaläget inom havspolitiken.

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

 

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

2020.02.18: Hur kommer det sig att många av de mål som sätts upp för miljöpolitiken inte nås? Den frågan har forskarna Michael Gilek och Mikael Karlsson studerat under lång tid och några svar presenterades vid februari månads Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

 

Baltic Breakfast: Livet i haven hotas av uppvärmningens onda tvilling

2020.01.16: De stora mänskliga utsläppen av koldioxid leder till försurning av haven, vilket påverkar många organismer och på sikt hela näringskedjan. Vid senaste Baltic Breakfast presenterades en ny policy brief om problemet och om hur Östersjön kan drabbas.

Baltic Breakfast: Livet i haven hotas av uppvärmningens onda tvilling

 

Försurningen kommer i kapp Östersjön

2020.01.15: Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid är vad som krävs om inte den pågående havsförsurningen även ska drabba Östersjön. Det skriver forskare från Stockholms universitet i en ny policy brief.

Försurningen kommer i kapp Östersjön

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

2019.12.17: De första svenska havsplanerna har idag överlämnats till regeringen. Planerna ska göra det enklare att förstå var i havet olika verksamheter ska förläggas, men samtidigt saknas en viktig del av havet i planerna: kusten. "De största planeringsutmaningarna hanteras inte", konstaterar marinekologen Sofia Wikström vid Östersjöcentrum.

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

 

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2019.12.13: Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. Detta visar en rapport och en policy brief av forskare vid Östersjöcentrum och SMHI.

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

2019.12.04: "Förväntningarna på kommissionär Sinkevičius är höga".

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

 

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

2019.09.27: Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

 

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

2019.02.05: Samhället är inte statiskt, utan dynamiskt. Att skapa en sammanhållen havs- och vattenpolitik från källa till hav kommer att vara centralt för att klara miljömålen för Östersjöns framtida miljö, skriver HaV:s generaldirektör Jakob Granit i sin gästkrönika.

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.12.10: Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering i Sverige i år. Östersjöcentrums enkät till samtliga riksdagspartier visar att det finns en politisk majoritet som öppnar för flera viktiga åtgärder för havet under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist vid Östersjöcentrum.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Kommentar: Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

2018.12.07: Business as usual isn't an option, för att citera Ban Ki Moon. Men på Agri & Food Summit i Paris 2018 var debattörerna inte ens överens om att det finns problem.

Kommentar: Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

 

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

2018.10.29: EU-länderna måste se till att den överenskomna EU-politiken genomförs på rätt sätt hemma, skriver Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske i en gästkrönika till Baltic Eyes webbmagasin.

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

 

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2018.10.10: Högre havsnivåer, försurning och sämre fiske. Den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjön negativt. Hur allvarliga effekterna blir avgörs av hur mycket temperaturen stiger – och hur framgångsrika dagens havsåtgärder mot exempelvis övergödning blir.

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

2018.10.04: Spelar vi någon roll? Gör vi någon nytta? Inom Baltic Eye ställer vi sådana frågor minst en gång i veckan. Vi har ju ändå hållit på i några år nu; skapat en hemsida och fyllt den med innehåll, byggt upp vårt namn och kontaktnät, publicerat en massa policy briefs och artiklar, sökt upp beslutsfattare på olika nivåer i Sverige och utomlands och givit dem den fakta de behöver för att fatta bra beslut som rör Östersjön.

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

 

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

2018.09.20: Ekosystemtjänster räcker inte för att beskriva naturens bidrag till människor. Ordet naturnyttor ger en bredare syn och öppnar för en effektivare och mer demokratisk miljöpolitik, skriver professor Marie Stenseke, aktiv i FN:s panel för biologisk mångfald.

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

 

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

2018.09.17: Snart ska EU:s fiskeministrar bestämma nästa års fiske i Östersjön. EU-kommissionens förslag tyder på att det kan komma att göras för lite – och för sent – för några av de mest hotade bestånden, skriver Henrik Hamrén.

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

 

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

2018.09.13: ”Att svara på dagens miljöutmaningar kräver att vetenskapen integreras i politik och praktik”, säger forskaren Chris Cvitanovic, författare till en ny studie om Baltic Eyes arbete med att överbrygga klyftan mellan vetenskap och policy.

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

 

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

2018.08.17: Östersjöns miljöproblem går att lösa. Men för att regionens aktörer ska kunna enas om konkreta lösningar måste vi börja föra in mer etik i debatten, skriver filosofen Olle Torpman.

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

 

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

2018.07.04: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

2018.07.03: Idag var Östersjöschemat späckat i Almedalen. Vi har täckt upp så mycket vi kunnat och rapporterar här det viktigaste: Bland annat övergödning, politik, avlopp, nedskräpning, läkemedel och klimat.

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

 

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

2018.05.04: Som väntat är inte jordbrukets påverkan på havsmiljön en prioriterad fråga i kommissionens utkast till ny europeisk jordbrukspolitik. Men det finns vissa positiva inslag, enligt Östersjöcentrums Gun Rudquist.

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

Baltic Breakfast: Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

2017.11.16: Baltic Breakfast om hur Östersjön påverkas av klimatförändringarna.

Baltic Breakfast: Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

 

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

2017.09.06: Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade på hur vi tar tillvara på engagemanget för havsfrågor och hur det går att omsätta till åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

 

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

2017.08.30: Onsdagens Baltic Breakfast om hur Östersjön påverkas av marint fritidsliv.

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

 

Fritidsbåtar och undervattensnatur

2017.08.25: Båtlivet ger många människor tillgång till våra fantastiska kust- och skärgårdsområden, men sliter samtidigt på undervattensnaturen.

Fritidsbåtar och undervattensnatur

 

Vattenrening och torsk i Almedalen

2017.06.02: Med mindre och färre arrangemang vill vi skapa givande möten mellan aktörer som arbetar med Östersjöfrågor. Och samtidigt bjuda på det senaste och mest aktuella vi har i forskningsväg.

Vattenrening och torsk i Almedalen

 

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

2017.06.01: Den 20 juni samlades EU:s miljöministrar för att bland annat diskutera det så kallade TAK-direktivet som handlar om luftföroreningar, varav kväveoxider är en. Man diskuterade sina ställningstaganden i de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet (EP).

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

 

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

2017.03.29: Landsbygdskommitténs åtgärder för att få en levande landsbygd fokuserar på produktionsvärden – men glömmer att säkra ekosystemens bärkraft.

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

 

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

2017.02.14: Målet att öka produktionen går som en röd tråd genom livsmedelsstrategin men något djupare resonemang om hur detta ska göras samtidigt som miljömålen nås bjuds det inte på. Baltic Eyes forskare och omvärldsanalytiker saknar Östersjöperspektivet i livsmedelsstrategin.

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

 

BLOGG: Statlig vetenskapscensur – ny trend i faktaresistensens tid?

2017.02.13: Nyligen rapporterade nyhetsbyrån Reuters att president Donald Trump och hans nya administration beordrat den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA att ta bort den sida på myndighetens hemsida som beskriver klimatförändringarna.

BLOGG: Statlig vetenskapscensur – ny trend i faktaresistensens tid?

Blått kol i svenska ålgräsängar

2016.12.19: I takt med det ökande klimathotet är det många som uppmärksammat naturens förmåga att ta upp och lagra koldioxid. I Sverige talas det ofta om kolinlagringen i våra skogar. Mindre känt är att även undervattensnaturen kan lagra mycket kol. Det kallas för blått kol (”blue carbon”), organiskt kol som lagras i havsbottnen och i havslevande arter.

Blått kol i svenska ålgräsängar

 

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

2016.11.28: Text: Hanna Sjölund

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

 

Analys: Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor

2016.10.21: Minskad köttkonsumtion kan leda till positiva effekter för miljön. Men folks matvanor lär inte ändras över en natt. Under tiden skulle bättre gödselhantering inom jordbruket vara bra för Östersjön, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Analys: Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor

 

Berättelsen om Östersjön 2.0

2016.10.20: Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.

Berättelsen om Östersjön 2.0


På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

2016.09.15: "Det vore fantastiskt om Sverige kunde gå före och visa att det går att bedriva fiske, vattenbruk, sjöfart och turism på ett sätt som är både ekologiskt och socialt hållbart"

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

 

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

2016.09.13: Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

 

Kommentar: Miljömålsberedningens förslag är ljuv musik för Östersjön

2016.06.22: Nedskärningar i jordbrukspolitikens inkomststöd och en utökning av landsbygdsprogrammet är två av de välkomna förslagen i miljömålsberedningens slutbetänkande.

Kommentar: Miljömålsberedningens förslag är ljuv musik för Östersjön

 

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

2016.06.21: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

 

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

2016.05.09: Genom att överföra kunskap och metoder mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk kan båda förbättras, skriver Baltic Eyeforskaren Annika Svanbäck.

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

På denna sida