Söka efter böcker & tidskrifter

Du söker efter tryckt och elektroniskt material i LIBRIS (nationell biblioteksdatabas). Din sökning avgränsas automatiskt till Stockholms universitetsbibliotek med direktlänkar till e-resurser och information om var i biblioteket du hittar/hämtar tryckta böcker och tidskrifter. Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin.

Söka efter artiklar

Du söker i EDS (EBSCO Discovery Service) där du har möjlighet att vidga eller avgränsa din sökning. Du söker framförallt efter artiklar i fulltext, men du hittar även kapitel i e-böcker, avhandlingar, konferensrapporter etc. Utbudet är begränsat vad gäller juridiskt och svenskt material.

Tillbaka till toppen