Vill du underlätta för dina studenter att söka material inför uppsatsen?

Visste du att biblioteket erbjuder en självstudiekurs i informationskompetens för studenter i Athena?

Biblioteket arbetar aktivt för att förbättra våra tjänster och resurser. Därför genomför vi nu en användarundersökning om bibliotekets självstudiekurs i informationssökning. Som ett led i denna undersökning vill vi veta vad du som lärare tycker. Din input är viktig för att bibliotekets kurs ska kunna förbättras.

Du gör först bibliotekets självstudiekurs i Athena. Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra i sin helhet. Efter att du genomfört kursen intervjuar vi dig. Du kan välja om intervjun hålls på Zoom eller på Frescatibiblioteket.

Som tack för hjälpen får du en SU profilprodukt och informationskompetenta studenter! Anmäl intresse genom att mejla till kursbokning.sub@su.se