Ansök om SUBIC Time Grant senast 9 december

SUBIC Time Grant ger kostnadsfri tillgång till SUBICs lokaler och resurser. Alla forskare som är knutna till Stockholms universitet är välkomna att söka.

Syftet med utlysninegn är att ge fler tillgång till de metoder och den utrustning som SUBIC erbjuder. Beviljade ansökningar ger den sökande kostnadsfri tillgång till den önskade metodplattformen samt begränsat men nödvändigt stöd för att framgångsrikt slutföra det projekt man sökt med.

Läs mer på vår engelska sida