Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

  1. You are here:
  2. Start
  3. Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) – is an advanced multidisciplinary infrastructure dedicated to experimental academic research on brain function and structure, as well as other fields of research benefiting from imaging micro structures. SUBIC is located at Arrhenius Laboratory, at Stockholm University’s Frescati campus and is available to all academic researchers.

SUBIC’s infrastructure supports Swedish research with state of the art imaging technologies, including EEG, TMS, MRI, fMRI, X-ray imaging, functional and structural brain imaging technologies suitable for fundamental and applied academic research within the humanities, behavioural sciences, law and natural sciences.

Corona info

Temporary rules

SUBIC has some temporary regulations aiming at avoiding transmission of the COVID-19 virus, in conformance with the recommendations from the Public Health Agency of Sweden.

SUBIC News

  • Forskning på SUBIC om hur vi samtalar 2020-06-02 Julia Uddén vid Psykologiska institutionen och Mattias Heldner vid Institutionen för lingvistik är två av forskarna som har använt utrustningen på SUBIC. Läs mer om hur i artikeln.
  • Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) öppet återigen 2020-06-02 SUBIC öppnade 1:a juni med begränsningar och nya föreskrifter för att undvika spridning av COVID-19-viruset och skydda dem som tillhör en riskgrupp, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • SUBIC is reopened 2020-06-02 Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC) opened again 1st of June with restrictions and some new regulations aiming at avoiding transmission of the COVID-19 virus and protecting those belonging to a risk group, in conformance with the recommendations from the Public Health Agency of Sweden.