Information på svenska

Om SUBIC - Stockholm University Brain Imaging Centre

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) - är en avancerad tvärvetenskaplig infrastruktur som är avsedd för experimentell icke-klinisk akademisk forskning om hjärnans funktion och struktur.

Våra lokaler
SUBIC finns på Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitets Frescati campus och är tillgängligt för alla forskare knutna till Stockholms universitet eller närstående samarbete med andra svenska universitet och deras internationella vetenskapliga partners.

Tillskott till svensk forskning
SUBIC's infrastruktur finns här för att stödja den svenska forskningen med toppmoderna funktionella och strukturella hjärnavbildningstekniker som lämpar sig för grundläggande akademisk forskning inom humaniora, beteendevetenskap, naturvetenskap och juridik.

 

 

KONTAKTA OSS

Föreståndare
Rita Almeida, docent

Forskningsingenjör
Tunhe Zhou

Laboratorieansvarig
Sofia Liljefors

Besöksadress
SUBIC
Svante Arrhenius väg 16 A
Frescati 
106 91 Stockholm