News

Summer access to SUBIC

SUBIC is open during the summer but there will be limited staff support. You will also have to use your code to open doors with the security card.

Time grant 2021 will open for application in September

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) is happy to announce that the Time Grant 2021 will open for application on 1st of September.

SUBIC is reopened

Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC) opened again 1st of June with restrictions and some new regulations aiming at avoiding transmission of the COVID-19 virus and protecting those belonging to a risk group, in conformance with the recommendations from the Public Health Agency of Sweden.

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) öppet återigen

SUBIC öppnade 1:a juni med begränsningar och nya föreskrifter för att undvika spridning av COVID-19-viruset och skydda dem som tillhör en riskgrupp, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Forskning på SUBIC om hur vi samtalar

Julia Uddén vid Psykologiska institutionen och Mattias Heldner vid Institutionen för lingvistik är två av forskarna som har använt utrustningen på SUBIC. Läs mer om hur i artikeln.

Information for students and staff about the coronavirus

Information on the coronavirus in relation to Stockholm University's activities is updated continuously.