COVID-19 relaterade begränsningar och föreskrifter återfinns på SUBICs hemsida: www.su.se/subic