Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Studenter på campus. Foto: Niklas Björling

Inför höstterminen 2019

Välkommen som student hos oss. Här hittar du mer information om antagningsbesked, webbregistrering, reservantagning och omregistrering.

Studenter i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling

Reservupprop Ämneslärarprogrammet

Den 28 augusti kl 10.00 hålls reservupprop till Ämneslärarprogrammet med språk som förstaämne, till de inriktningar där vi inte har fyllt alla platser. Läs mer här om vilka inriktningar vi kommer att kalla reserver till samt vad du måste tänka på inför reservuppropet.

Person som studerar. Foto: Niklas Björling

Samverkansprojekt

Vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs olika samverkansprojekt med koppling till ämnet svenska som andraspråk.

Maria Rydell Foto: Pia Nordin

Språkkrav är ingen lösning

I valrörelsen 2018 la flera partier fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat ville höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk med inriktning svenska som andraspråk, pratade om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1 som sändes i september.

Nyheter Svenska som andraspråk

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"