Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Studenter sitter och står vid ett bord och pratar.

Sök till kursen Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare

Nu är anmälan öppen till höstens omgång av uppdragsutbildningen Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk. Sök senast 15 maj.

Studenter går uppför trappa. Foto: Niklas Björling

Läs våra kurspaket i svenska som andraspråk på distans

Från och med hösten 2023 kan du läsa våra kurser inom kurspaket I-III helt på distans. Det innebär att alla obligatoriska träffar genomförs på Zoom. Salstentamen genomförs fortfarande på campus.

VR-medel till projektet Minoritetsspråksundervisning i Sverige – policy, praktik och uppfattningar

I denna studie jämförs två sätt att organisera minoritetsspråksundervisning i Sverige för att skapa en bredare förståelse av Sverige som flerspråkigt samhälle. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

VR-medel till projektet Interaktion med sociala robotar för utbildning

Stockholms universitet har fått medel från Vetenskapsrådet (VR) för det utbildningsvetenskapliga projektet Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder. I projektet deltar Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) och Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) vid Stockholms universitet, samt KTH och Linköpings universitet (LiU).

Läraregenskaperna som arbetsgivare drömmer om

Är du strukturerad, självsäker, nyfiken och legitimerad? Då är du den lärarkandidat som flest arbetsgivare söker. Det visar en granskning av drygt 1 300 platsannonser.

Bild på språkprofessorn

Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

Allt högre krav ställs på invandrares svenskkunskaper – men att lära sig svenska är inget man gör i en handvändning. Det säger språkforskaren Niclas Abrahamsson som reder ut vilka faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för ämnesdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"