Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Träplankor

Workshop: Språket på arbetsplatsen: migranter och nordiska arbetsplatser. 13–14/6

Workshoppen tar upp yrkesanpassade språkutbildningar i svenska som andraspråk. Den ges på engelska, Language at work: migrants and Nordic workplaces, och är den första i en serie om tre.

Foto: Emanuel Almborg

Läraregenskaperna som arbetsgivare drömmer om

Är du strukturerad, självsäker, nyfiken och legitimerad? Då är du den lärarkandidat som flest arbetsgivare söker. Det visar en granskning av drygt 1 300 platsannonser.

Bild på språkprofessorn

Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

Allt högre krav ställs på invandrares svenskkunskaper – men att lära sig svenska är inget man gör i en handvändning. Det säger språkforskaren Niclas Abrahamsson som reder ut vilka faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk.

Juristernas hus

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen: Symposium 17/6

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december 2021).

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för ämnesdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"