Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk

Ny webbplats för ämnet svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk har en ny webbplats sedan februari 2019: www.su.se/sva.

Sommarkurser 2019

Sök till våra sommarkurser i svenska som andraspråk 20:e februari - 15:e mars

Korridoren plan 3 Södra huset. Foto: Shaheed H. Karim

Vill du studera svenska som andraspråk?

Du kan studera svenska som andraspråk som fristående kurser på grundnivå, avancerad nivå, inom ämneslärarprogrammet eller inom uppdragsutbildningar.

Maria Rydell Foto: Pia Nordin

Språkkrav är ingen lösning

I valrörelsen 2018 la flera partier fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat ville höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk med inriktning svenska som andraspråk, pratade om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1 som sändes i september.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"