Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

Vi har gått över till distansundervisning

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Du kan därför inte besöka studievägledare och utbildningsadministratörer för tillfället.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Christina Hedman. Foto: Jens Lasthein

Didaktisk forskning viktig för ämnet svenska som andraspråk

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, berättar om vikten av didaktisk forskning i svenska som andraspråk och välkomnar att universitetet nu öppnar för att starta en forskarutbildning i ämnet.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"