Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson

Utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris i svenska och svenska som andraspråk

Prisutdelning med medverkan av Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm samt bland annat akademiledamoten professor Tomas Riad, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Höst på campus. Foto: Ingmarie Andersson

Fortsatt distansundervisning Ht-20

Kurser i svenska som andraspråk ges huvudsakligen på distans under första halvan av Ht-20. Besked om andra halvan av höstterminen kommer senast den 15 september. Vad som gäller för just din kurs hittar du mer info om i schemat på TimeEdit.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Profilområdesmedel till kompletterande utbildningar till jurist, lärare och för socialt arbete

Varje år antas studenter med utländsk examen till kompletterande utbildningar (KU) för reglerade yrken som lärare, jurist och för socialt arbete. Institutionen för svenska och flerspråkighet ger språkligt stöd genom kurser och genom speciellt anpassade språkprov i svenska vid antagningen. Ett nytt fakultetsövergripande projekt har nu tilldelats profilområdesmedel.

Christina Hedman. Foto: Jens Lasthein

Didaktisk forskning viktig för ämnet svenska som andraspråk

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, berättar om vikten av didaktisk forskning i svenska som andraspråk och välkomnar att universitetet nu öppnar för att starta en forskarutbildning i ämnet.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"