Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
Vt21

Fortsatt distansundervisning Vt-21

Kurser i svenska som andraspråk ges huvudsakligen på distans under första halvan av Vt-21. Vad som gäller för just din kurs hittar du mer info om i schemat på TimeEdit senast den 15 december.

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling

Information till studenter vårterminen 2021

Information till dig som vill studera svenska som andraspråk vårterminen 2021.

Pristagare. Foto: Rickard L Eriksson

Svenska Akademiens svensklärarpris i svenska och svenska som andraspråk

Prisutdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris till lärare "som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen".

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Profilområdesmedel till kompletterande utbildningar till jurist, lärare och för socialt arbete

Varje år antas studenter med utländsk examen till kompletterande utbildningar (KU) för reglerade yrken som lärare, jurist och för socialt arbete. Institutionen för svenska och flerspråkighet ger språkligt stöd genom kurser och genom speciellt anpassade språkprov i svenska vid antagningen. Ett nytt fakultetsövergripande projekt har nu tilldelats profilområdesmedel.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"