Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk

Våra telefon- och besökstider juni–augusti

Studievägledarna och utbildningsadministratörerna har ändrade telefon- och besökstider under sommaren.

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling

Information till studenter höstterminen 2021

Information till dig som vill studera svenska som andraspråk höstterminen 2021.

Ht21

Både distans- och campusundervisning Ht-21

Folkhälsomyndigheten har nu tagit bort rekommendationen om distansutbildning och Stockholms universitet öppnar därför stegvis upp igen efter coronapandemin. Kurser i svenska som andraspråk kommer att ges till stor del på distans under hösten t.o.m. sista oktober, med undantag för ett fåtal undervisningstillfällen och examinationstillfällen. Vad som gäller för just din kurs hittar du mer info om i schemat på TimeEdit.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Lyssna på den nya podden "Språket på jobbet" om flerspråkiga arbetsplatser

I den nya podden Språket på jobbet, diskuteras kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser under temat Vad menas egentligen med yrkessvenska? Deltar gör universitetslektor Gunlög Sundberg tillsammans med universitetslektor Aina Bigestans. Podden ges ut av Föreningen Vård- och omsorgscollege.

Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

Uppdragsutbildningar

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk. Höstterminen 2021 erbjuds två kurser om bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, som riktar sig till sva-, svensk- och speciallärare.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Institutioner/enheter med ansvar för utbildning och forskning inom svenska som andraspråk

Olivgrön bakgrund med texten "Centrum för tvåspråkighetsforskning"
Orange bakgrund med texten "Institutionen för svenska och flerspråkighet"
Ljusblå bakgrund med texten "Institutionen för språkdidaktik"

Övriga enheter med relevans för ämnet svenska som andraspråk

Mörkblå bakgrund med texten "Nationellt centrum för svenska som andraspråk"
Mörkblå bakgrund med texten "Tisus"
Mörkblå bakgrund med texten "Nationella prov i sfi"