Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Forskning

Installations- och promotionshögtid

Efter disputation är det dags för promotion. Detta är en offentlig och högtidlig ceremoni där bevis på doktorsvärdighet delas ut. Installations- och promotionshögtiden för nyblivna doktorer äger rum en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in.

Nya publikationer inom svenska som andraspråk

Här har vi samlat ett begränsat urval av avhandlingar och publikationer från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Institutionen för ämnesdidaktik, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Centrum för tvåspråkighetsforskning, som rör ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Kontakt

Forskare i svenska som andraspråk
Forskare

Styrgruppen för svenska som andraspråk
Styrgruppen

Besöks- och postadress
Se Kontakt