Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Vad är en publikation?

Publikationer innebär publicerade arbeten skrivna av forskare och lärare vid institutionen. Det kan vara artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter, m.m. Vissa publikationer av institutionens forskare kan ingå i kurslitteraturen, t.ex. en artikel, eller en bok eller ett kapitel i en bok.

Nya publikationer inom svenska som andraspråk

Här har vi samlat ett begränsat urval av avhandlingar och publikationer från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Institutionen för språkdidaktik, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Centrum för tvåspråkighetsforskning, som rör ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.