En del av våra doktorander har inriktning mot svenska som andraspråk i sin forskarutbildning i tvåspråkighet, nordiska språk eller språkdidaktik. Läs mer om doktoranderna och deras projekt på respektive institutions/enhets webbplats: