Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Projektet syftar till att dela kunskap, erfarenhet och forskning om transnationella akademiker inom högre utbildning i Australien och Sverige. Fokus ligger på kunskap om akademiker i reglerade yrken, exempelvis lärare, jurister eller läkare, som deltar i speciell kompletterande högre utbildning för att kunna arbeta i ett nytt land.

Projektet omfattar bland annat gästforskarbesök under hösten 2019 vid Language Testing Research Centre i Melbourne samt en gemensam workshop vid Stockholms universitet under våren 2020.

De frågor som ställs handlar om hur en professionell och hållbar akademisk utbildning kan utveckla modeller för att ta tillvara, stödja och bedöma språkliga resurser och kompetenser i dessa yrken och hur arbetsplatser kan förberedas och arbeta. Resultatet ska ge bättre förståelse för hur utbildningar och arbetsplatser med stor mångfald kan arbeta språkutvecklande.

Finansiär: Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Projektperiod: 2019–2020.