Centrum för tvåspråkighetsforskning, vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Läs mer på Centrum för tvåspråkighetsforsknings webbplats för utbildningsinformation om utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet tvåspråkighet:

https://www.biling.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Nordiska språk

Läs mer på Institutionen för svenska och flerspråkighets webbplats för utbildningsinformation om utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet nordiska språk: https://www.su.se/svefler/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5

 

Institutionen för språkdidaktik

Läs mer på Institutionen för språkdidaktiks webbplats för utbildningsinformation om utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet språkdidaktik: https://www.isd.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5