Läs mer om seminariet på Centrum för tvåspråkighets webbplats: Högre seminarium 15 juni.

Seminariet kommer att ges via E-mötesverktyget Zoom. Är du ny användare av Zoom? Läs mer på Serviceportalen om hur du använder Zoom.

Kom igång med E-mötestjänsten Zoom »