Läs mer om seminariet på Centrum för tvåspråkighets webbplats: Högre seminarium 10 november.