Läs mer om seminariet på Centrum för tvåspråkighetsforsknings webbplats: Högre seminarium 23 mars.

Är du ny användare av Zoom? Läs mer på Serviceportalen om hur du använder Zoom.

Kom igång med E-mötestjänsten Zoom »