Studentråd

Studentråd - vad är det?

Genom studentrådet på den/de institutioner du studerar vid kan du påverka din utbildning och/eller få stöd i kontakten med institutionen.

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Studentråden vid Institutionen för språkdidaktik

Studentrådet F-3 och Studentrådet ÄSS

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för språkdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM