Studierektorer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Om oss
  5. Kontakt
  6. Studierektorer
Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin

Studierektor SVA I och SVA III inom Ämneslärarprogrammet

Susan Sayehli, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för språkdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM