Studievägledare och utbildningsadmin

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Om oss
  5. Kontakt
  6. Studievägledare och utbildningsadmin

Studievägledare/utbildningsadministratörer

Kontakta våra studievägledare/utbildningsadministratörer om du t ex vill hämta ut din tenta eller vill få hjälp med vägledning, tillgodoräknande, registrering, studieuppehåll, dispensansökan, med mera. Vilken studievägledare/utbildningsadministratör du ska vända dig till beror på vad du vill ha hjälp med samt vilken kurs du läser denna termin.

Kurspaket I, Kurspaket III med didaktisk inriktning samt Lärarlyftet

Studievägledare/utbildningsadministratör Olivia Langwagen

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för ämnesdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för ämnesdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM