Tomas Brännmark

Rum: E910
Tfn: 08-1207 6625
E-post: studievagledare@isd.su.se


Adress:
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
Studievägledare Ämneslärarprogrammet: Tomas Brännmark
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

 

 

Ordinarie telefon- och besökstider:

Dag Telefontid Besökstid
Måndag 13–14  
Onsdag 10–11  
-   Besök bokas via mejl eller telefon