Styrgruppens representanter

Prefekter

Anna Chryssafis, prefekt Institutionen för språkdidaktik

Karolina Wirdenäs, ställföreträdande prefekt Institutionen för svenska och flerspråkighet

Lärarrepresentanter

Ordinarie

Niclas Abrahamsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Inst. för svenska och flerspråkighet

Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik

Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik

Suppleanter

Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Anders Philipsson, Institutionen för språkdidaktik

Studierektor/kommunikatör

Olivia Schlyter, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Studeranderepresentanter

Anna Persson (doktorandrepresentant), Institutionen för svenska och flerspråkighet