Styrgruppens representanter

Prefekter

Anna Chryssafis, prefekt Institutionen för språkdidaktik

Karolina Wirdenäs, ställföreträdande prefekt Institutionen för svenska och flerspråkighet

Lärarrepresentanter

Ordinarie

Niclas Abrahamsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Inst. för svenska och flerspråkighet

Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik

Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik

Suppleanter

Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Anders Philipsson, Institutionen för språkdidaktik

Studierektor/kommunikatör

Olivia Schlyter, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Studeranderepresentanter

Josefin Nilsson (doktorandrepresentant), Institutionen för språkdidaktik

Alex Rosén (studeranderepresentant grundnivå), Institutionen för språkdidaktik/Institutionen för svenska och flerspråkighet

Suppleanter

Angelica Granqvist (doktorandrepresentant), Institutionen för språkdidaktik

Kat Bergström (studeranderepresentant grundnivå), Institutionen för språkdidaktik/Institutionen för svenska och flerspråkighet