Kontakt

Studievägledare/utbildningsadministratörer

Kontakta våra studievägledare/utbildningsadministratörer om du t ex vill hämta ut din tenta eller vill få hjälp med vägledning, tillgodoräknande, registrering, studieuppehåll, dispensansökan, med mera. Vilken studievägledare/utbildningsadministratör du ska vända dig till beror på vad du vill ha hjälp med samt vilken kurs du läser denna termin.

Studentråd

Kontakta studentrådet på den/de institutioner du studerar vid om du vill påverka din utbildning och/eller få stöd i kontakten med institutionen.

Studierektorer

Studierektorer för kurser och program på grund- och avancerad nivå samt för Ämneslärarprogrammet inriktning svenska som andraspråk.

Forskare och lärare

Forskare och lärare verksamma inom ämnet svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet, inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar för alla övergripande frågor på kvaliteten i utbildningarna inom ämnet svenska som andraspråk.

Uppdragsutbildning

För information eller upphandling av uppdragsutbildning, kontakta någon av kontaktpersonerna för uppdragsutbildningarna inom svenska som andraspråk.

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för språkdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM