Centrala forskningsområden i svenska är språkbruket i samhälle, skola och arbetsliv, samt det svenska språksystemet. Forskningen inom nordiska språk innehåller både text- och strukturperspektiv, och kan ha en historisk eller samtida inriktning, t.ex. mot de andra nordiska språken. Forskningen i svenska som andraspråk beaktar både inlärning och språkbruk ur ett andraspråksperspektiv.

Sista ansökningsdag: 2021-04-15.

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök via universitetets webb: Doktorand i nordiska språk.